Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Колко време отнема обжалването на глоба?

Колко време отнема обжалването на глоба?

До този момент, обжалването на глоби за превишена скорост беше времеотнемаща и много тежка процедура. След стартиране на платформата на БезГлоба, шофьорите имат възможност да обжалват наложените глоби много по-бързо и ефективно. След като вече ви запознахме с възможностите за обжалване на глоба, сега ще обърнем малко повече внимание на времето, което една подобна процедура би отнела.

“Колко време ще отнеме обжалването”? е един от въпросите, които чуваме най-често от клиенти на платформата. Напълно разбираемо е, това да е едно от притесненията, които шофьорите изпитват, тъй като при наложена глоба, времето е от съществено значение.

Като за начало можем да определим първите срокове, които има нужда да спазите, за да се възползвате от обжалването на наложена глоба. Тях сме разгледали по-подробно тук и тук, но сега можем да обобщим:

  • 14 дни е срокът за обжалване на електронен фиш
  • 7 дни е срокът за обжалване на наказателно постановление

Сроковете започват да текат след като Ви бъде връчен съответния документ.

От тук нататък решенията са две – или да платите глобата в доброволния срок, или да я обжалвате чрез платформата на БезГлоба. В случай че изберете да ни се доверите, това са сроковете, които следва да имате предвид:

Изпращане на жалбата до вас

Глоба с електронен фиш или наказателно постановление не може да се обжалва чрез платформата, ако жалбоподателят (в случая – Вие) не подпише собственоръчно жалбата. Именно по тази причина, БезГлоба съдейства за най-бързия и оптимален начин, по който това може да се случи. Работим с куриерска фирма, чрез която изпращаме жалбата до Вас, независимо в коя точка на България се намирате.

Обикновено изпращането на жалбата се случва в същия ден, в който тя е генерирана в платформата, така че ще я получите в рамките на 1 до 3 работни дни. Ваше задължение е да я подпишете (в 3 еднакви екземпляра) и да я върнете обратно на куриера, който отново ще я върне към нас. Ние поемаме ангажимента да изпратим жалбата до съответния административнонаказващ орган, с което официално започва процеса по обжалване на глоба.

Движение на жалбата към съда

Веднъж, щом жалбата е администрирана в съответния административнонаказващ орган, той е длъжен да я изпрати до компетентния районен съд. Законоустановеният срок, в който това следва да се случи е 7-дневен, като жалбата следва да се изпрати, заедно с копие от цялата преписка по издаването на акта. След получаването, съответния районен съд е длъжен да я обработи и да образува дело.

Образуването на наказателно дело от административен характер (НАХД), каквито са делата за обжалване на глоби, се случва на същия ден, в който жалбата и преписката постъпят на регистратурата. Срокът за окомплектоване на делото и неговото докладване до съдията не е упоменат в закона. Практиката на БезГлоба показва, че някои от съдилищата го правят на същия ден, докато на други им отнема над седмица.

Жалбата в съда

След като се образува делото, то се докладва на съдията-докладчик, който е длъжен да разпореди насрочване на открито съдебно заседание. Това е най-времеотнемащият процес от цялото обжалване, тъй като отново няма нормативна разпоредба, която да ангажира със срок насрочването на съдебно заседание. Веднъж, след като има насрочено такова, съдията определя дата и час, в които ще бъде разгледано делото. Съдията може да потвърди, намали или отмени наложената глоба за превишена скорост.

Категоричен отговор на въпроса “колко време отнема обжалването на глоба?” няма. В най-добрия случай, това може да се случи в рамките на месец. При някои по-натоварени съдилища, това може да отнеме до няколко месеца. Въпреки това Вашият ангажимент като жалбоподател отпада от момента, в който подпишете жалбите, които изпратим до Вас. За всичко останало ще се погрижи БезГлоба

Възползвай се сега и шофирай #БезГлоба