Продължете към съдържанието

Регистриране в сайта

Регистрацията в платформата е задължителна, за да може да обжалвате глоба за превишена скорост. Това е първата стъпка от процеса.