Продължете към съдържанието
Начало » Блог » На какво основание мога да обжалвам глобата си?

На какво основание мога да обжалвам глобата си?

Платформата на БезГлоба съдейства на всички шофьори да обжалват глобите си за превишена скорост. За целта разполагаме с екип от тесни специалисти, притежаващи богат опит в подобен тип производства. В следващите редове ще Ви запознаем малко по-подробно с основанията за обжалване, въз основа на които се отменя глоба за превишена скорост, наложена с електронен фиш или наказателно постановление.

Налагането на глоба за превишена скорост се извършва след установяване на извършено административно нарушение. Когато нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство и система (АТСС), то говорим за Електронен фиш. Ако има издаден акт за установяване на административно нарушение (АУАН) , то въз основа на него се издава Наказателно постановление.

За да бъде отменена глоба за превишена скорост, наложена по един от двата начина, то трябва да е налице нарушаване на административнопроизводствените правила, незаконосъобразност и неправилност. Какво представляват тези правила, ще разберете в следващите редове.

Дългогодишният ни опит в обжалване на глоби за превишена скорост е определил обстоятелствата, които най-често предпоставят отмяна на съответната глоба. Основанията са следните:

Основания за отмяна на Електронен фиш

 • Липса на удостоверяване от контролните органи, че на съответния участък от пътя се осъществява контрол чрез АТСС. При указване на мястото на контрол, се използва преносим пътен знак Е24, а неговото разположение се документира със снимка. (последното се отнася за електронните фишове и наказателни постановления, издадени преди 16.01.2018г.)
 • В издадения електронен фиш липсва информация или удостоверяване дали същият е издаден в отсъствието или не на контролен орган, нито дали автоматизираното техническо средство и система (АТСС), с което е заснето нарушението е стационарно или мобилно.
 • Електронният фиш е издаден след изтичането на съответния давностен срок – съответно не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.
 • За автоматизираното техническо средство, посочено в Електронния фиш, липсва удостоверяване на изправност към дата на констатиране на нарушението, съгласно Наредба за средствата за измерване. По този начин наказващият орган не може да гарантира, че АТСС функционира съгласно изискванията. Това е често срещано основание за обжалване на глобата и нейната отмяна.
 • Липса на приложен снимков материал от извършеното заснемане към съответния Електронен фиш. По този начин липсва удостоверяване на нарушението, което контролният орган твърди, че сте извършили. Без да бъде предоставен снимков материал от самия момент на засичане на превишена скорост, глобата подлежи на отмяна.

Основания за отмяна на Наказателно постановление:

 • Когато не е съставен акт за установяване на извършеното нарушение (АУАН) в продължение на три месеца от откриването на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, не се образува административнонаказателно производство. Това е често основание за обжалване на глобата и отмяна на Наказателното постановление.
 • Липса на удостоверяване от контролните органи, че на съответния участък от пътя се осъществява контрол, посредством АТСС. При указване на мястото на контрол, се използва преносим пътен знак Е24, а неговото разположение се документира със снимка. (последното се отнася за електронните фишове и наказателни постановления, издадени преди 16.01.2018г.)
 • При изтичане на срок: за процесното административно нарушение срокът е тригодишен, а за абсолютната давност – четиригодишен. С други думи, връчването на наказателното постановление след изтичането на някой от тези срокове, се явява незаконосъобразно.
 • Отново липсата на удостоверение за изправност на автоматизираното техническо средство към дата на констатиране на нарушението, е предпоставка за отмяна на Наказателното постановление.
 • Липса на адекватно посочване на местонахождението на извършеното нарушение. Местоположението следва да бъде удостоверено по недвусмислен начин и да не създава предпоставки за неточно установяване на конкретната локация.
 • При извършеното заснемане не е приложен снимков материал към Наказателното постановление и предшестващия го АУАН. Този материал трябва да удостоверява марката, модела, вида и регистрационния номер на съответното моторно превозно средство. Подобно грубо нарушение на административнопроизводствените правила е недопустимо.

Безспорно не са малко основанията за обжалване, въз основа на които може да бъде отменена или намалена наложена глоба за превишена скорост. Именно по тази причина, специалистите от БезГлоба са на Ваше разположение и ще направят всичко възможно, за да Ви съдействат по най-бързия и успешен начин. Обжалвай глобите си сега и шофирай #БезГлоба!