Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Обжалване на глоба в платформата

Обжалване на глоба в платформата

БезГлоба е първата по рода си полуавтоматизирана платформа за обжалване на глоби за превишена скорост, наложени с електронен фиш или наказателно постановление. В днешния материал ще Ви представим подробна информация, относно начините за обжалване, които платформата предлага, както и всички особености, на които следва да обърнете внимание. 

Какво трябва да знаем?

Преди всичко, за да обжалвате наложена глоба, тя трябва да Ви бъде връчена. Ако до този момент не сте се сблъсквали с подобна процедура, то може да се информирате относно специфичните изисквания – съответно за електронен фиш и наказателно постановление.

След връчване на съответния документ, в зависимост от неговия вид, имате срок за неговото обжалване в размер на 14 дни (за електронния фиш) и 7 дни (за наказателното постановление). В посочения срок следва да направите своята регистрация в платформата на БезГлоба, като за Ваше улеснение може да използвате стъпките в следната статия.

Регистрацията е основополагащ момент преди обжалване на съответната глоба, тъй като без нея няма да имате достъп до панела. Именно в него може да следите в реално време движението по съответната жалба. Раздел “Обжалване” се намира почти в средата на Вашия екран. Браузърът ще Ви отведе в нова страница, в която ще се визуализира формата. Попълнете я, за да обжалвате наложената глоба.

Стъпките за обжалване:

За оптимални резултати и успешно обжалване, следвайте следните стъпки:

  1. Изберете вида на акта, който възнамерявате да обжалвате. (Имайте предвид, че процедурата по обжалване на съответния подвид има своите особености, така че бъдете внимателни.)
  2. Следващото поле, което следва да попълните е номерът на акта. (Обърнете внимание, че номерът на електронния фиш следва да съдържа 7 символа, а на наказателното постановление12)
  3. Третото поле се отнася за органа, който е издал съответния акт. (Тези данни са упоменати и може да откриете във вече връчения документ.)
  4. Попълнете дата на връчване (Датата е от основополагащо значение за успешното обжалване на глобата – внимавайте!)
  5. Следващите няколко полета се отнасят до нарушението, въз основа на което Ви е наложена глоба. Въведете датата, която е упомената във фиша/наказателното постановление.
  6. Посочете основанието за налагане на съответната глоба (Сравнете от притежавания документ)
  7. След посочване на основанието, в следващото поле ще се появи и размерът на наложената глоба. (При нарушение на чл. 182, ал. 1, т. 6 и чл. 182, ал. 2, т. 6 от ЗДвП ще трябва ръчно да въведете размера!)
  8. Следващите полета съдържат Вашите лични данни, които вече сте посочили при регистрирането. Сравнете ги и ако всичко е наред, може да използвате бутона ГЕНЕРИРАЙ ЖАЛБА.

Какво следва?

Поздравления, току що генерирахте жалба в платформата на БезГлоба. От тук нататък, нашият екип ще окомплектова жалбата и ще я изпрати до Вас за подпис, посредством куриер. След нейното връщане, ние ще я изпратим към органа, издал акта, който ще препрати цялата преписка до съда. Движението на жалбата ще може да следите след като влезете в раздела “Вход” и от менюто вляво изберете подраздел “Жалби”.

По този начин ще може да сте винаги информирани относно етапа, на който се намира съответната жалба, както и разноските, които ще следва да заплатите. В случай че все още не сте се запознали с общите условия на платформата, то сега е добър момент да го направите – цъкни тук.

Моля, имайте предвид, че всички лични данни, предоставени от Вас, във връзка с използването на интернет страницата https://bezgloba.bg/, се събират по прозрачен начин от субектите на лични данни. „БезГлоба“ ООД спазва принципите и изискванията за обработка на лични данни в тяхната цялост, без да допуска отклонения в законовите изисквания, свързани с тях. За повече информация относно политиката за поверителност на компанията, може да посетите следната връзка.