Продължете към съдържанието

Цени и условия на услугата

В настоящата страница можеш да провериш цената за обжалване на електронен фиш и наказателно постановление, с което е наложена глоба за превишена скорост.

Важно: За глоби, наложени на основание чл. 182, ал. 1, т. 6, чл. 182, ал. 2, т. 6 и чл. 182, ал. 4 от Закона за движение по пътищата е необходимо да бъде въведен съответният размер на глобата, за да може да бъде изчислена цената за обжалване.

Важно: Посочените цени за обжалване са крайни и в тях е включена такса за администриране на съответната жалба.

За повече информация относно начина на изчисление на цените за обжалване можеш да разгледаш нашите Общи условия.

Проверка за електронни фишове и наказателни постановления

За информация относно подлежащи на връчване електронни фишове и наказателни постановления можеш да посетиш https://e-uslugi.mvr.bg/services/kat-obligations.

Стъпки за генериране на жалба и образуване на производство по обжалване:

1. Регистрация

За да създадеш жалба срещу електронен фиш или наказателно постановление, е необходимо да се регистрираш в платформата.

2. Генериране на жалба

За да генерираш жалба, е необходимо да въведеш данните от електронния фиш или наказателното постановление в съответните полета в страницата „Обжалване“.

3. Заплащане на таксата за администриране

Таксата за администриране на генерираната от теб жалба възлиза на 50 лева. Заплащането ѝ е задължително условие, за да изпратим жалбата ти до теб. Таксата за администриране служи за покриване на разноските за изпращане с куриер на жалбата и другите разходи, свързани със завеждане на производството по обжалване.

4. Подписване на жалбата

След като си генерирал жалба, нашият екип ще я принтира, окомплектова и изпрати към теб за подпис чрез куриер на посочения от теб адрес.

5. Образуване на дело

Когато получим обратно подписаната от теб жалба, ние ще я изпратим до съответната структура на Министерство на вътрешните работи (МВР) за окомплектоване и изпращане до съда за завеждане на дело.

6. Проверка на производството

Можеш да проверяваш в реално време как се развива производството по обжалване на твоята глоба чрез потребителския си профил.

7. Резултат

Ние ще те уведомяваме за всяка стъпка от провежданото обжалване на твоята глоба.

Важна информация относно обжалването на глоби:

  1. Не можем да гарантираме успеваемост на обжалване.
  2. БезГлоба не може да бъде процесуален представител и няма да те представлява пред съда.
  3. БезГлоба предоставя единствено софтуер за изготвяне на документите, необходими за провеждане на обжалване на електронен фиш или наказателно постановление.
  4. При потвърждаване или изменение на глобата е възможно да бъде начислено юрисконсултско възнаграждение в полза на структурите на Министерство на вътрешните работи (МВР), което ще се дължи от теб.
  5. След образуване на производството по обжалване на съответната глоба, съдът ще насрочи заседание, за което ще изпрати призовка до теб, в която ще са посочени дата и час на заседанието. Не е необходимо да се явяваш лично или по друг начин в съда.